Tyger Valley, Gauteng, South Africa

Back to world view

Ekerk Ondersteuningsnetwerk

By ekerk

Soos wat jy dalk weet, is ekerk nie net 'n virtuele geloofsgemeenskap nie. Ons wil graag nood op ...

2.605% Completed
R3,126 raised
R120,000 Target

Bou-'n-Huis-Projek

By ekerk

Ekerk se droom is om maandeliks vir iemand 'n beter blyplek te bied. Soos daar fondse beskikbaar ...

16.155% Completed
R19,386 raised
R120,000 Target

Ons aanlyn bediening

By ekerk

Ekerk se primêre bediening is op die Internet. Ons het tans twee webblaaie wat onderskeidel...

100% Completed
R413,482 raised
R60,000 Target