Jadranka Apostolovski
Image for Jadranka Apostolovski
Projects
Zakonom spriječiti da ne treba dugotrajno liječiti
Mobbing je fenomen koji se događa isključivo na radu, dakle od samog zasnivanja radnog odnosa do njegovog prestanka. Treba ga razlikovati od klasičnih oblika diskriminacije koji su zabranjeni, kao i od klasičnih povreda prava iz radnog odnosa Iako se Zakonom o suzbijanju diskriminacije (ZoSD), Zakonom o ravnopravnosti spolova (ZoRS) i Zakonom o radu (ZoR) uređuje i definira područje diskriminacije, zabrana uznemiravanja i zaštita dostojanstva na radu u praksi su pokazali da su nedostatni. Praksa sugerira da radnici često nisu u stanju razlučiti koja ponašanja predstavljaju oblike psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu, a koja klasične povrede iz radnih odnosa kojima nije moguće pružati pravnu zaštitu kroz postojeći institucionalni i normativni okvir u RH Psihičko zlostavljanje na radnom mjestu vrlo je kompleksan fenomen pa je njegova prosudba moguća samo na temelju svakog konkretnog slučaja i posljedica koje takvo ponašanje ostavlja na psihofizičko zdravlje žrtve.
kn 0
raised of the kn 5,000 target
0%
of the target
More Champions
Support these incredible champions who are doing amazing things.
Be A Jadranka
When people like Jadranka start a movement and challenge themselves (and you) to make a difference, it may not change the world, but it will change someone’s life.
Start fundraising