Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

#Zim4Zim

Our records show that 187 Zimbabwean final year students (postgraduate and undergraduate) have varying amounts of student debt and 112 of those students have no other sources of funding to cover the debt on their accounts by the time they graduate. The accumulated debt of these 112 students stands at just over R3 million (US$210 450; £151 205). The Zim4Zim initiative aims to ensure that students – all of whom met the academic requirements for entry into their chosen courses – are given financial support to help clear the last bit of study debt by the time they graduate. This will ensure that they receive their degree certificates at graduation and can begin to find employment. By offering this support to these talented students, you will contribute to knowledge production on our continent, thereby retaining the University’s commitment to inclusive excellence.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons rekords toon dat 187 Zimbabwiese finalejaarstudente (nagraads en voorgraads) verskillende bedrae studenteskuld het, en 112 van dié studente het geen ander befondsingsbronne om die skuld op hul rekening te dek teen die tyd wat hulle afstudeer nie. Die opgehoopte skuld van hierdie 112 studente beloop net meer as R3 miljoen (VS$210 450; £151 205). Die Zim4Zim-inisiatief wil verseker dat studente – wat almal aan die akademiese vereistes vir toelating tot hul gekose kursusse voldoen – finansiële steun kry om die laaste bietjie studieskuld uit te wis teen die tyd wat hulle moet gradueer. Dit sal verseker dat hulle hul graadsertifikate by die gradeplegtigheid ontvang en kan begin werk soek. Deur hierdie talentvolle studente te ondersteun, dra jy by tot die skepping van kennis op ons vasteland en sodoende tot die Universiteit se voortgesette verbintenis tot inklusiewe uitnemendheid.

education

Donations

  1. Jazz Rampen

    29 December 2021

    R1,500.00
1 Donation