Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

The Ian Kirkpatrick Education Bursary

Maties Rugby is not only the biggest rugby club in the world; for over a century it has also been associated with sporting excellence at Stellenbosch University (SU). Besides Dr Danie Craven’s legendary leadership and influence over several decades, Maties Rugby also boasts one of the most influential coaches in recent times: Ian Kirkpatrick.

The “golden era of Kirkie’s coaching”— between 1996 and 2006 — re-established Maties as one of the most successful rugby clubs in South Africa and saw us win several national club championships and WP League championships.

The impact that “Oom Kirkie” had on many players and coaches during those years certainly has had a lasting positive effect on their lives. It laid the foundation for their future success, both on and off the field.

In recognition of Ian Kirkpatrick’s massive contribution to Maties Rugby and to the lives of those he coached, Stellenbosch University and the Maties players from that era, want to ensure that his legacy lives on through the Ian Kirkpatrick Education Bursary Fund

The funding for these annual bursaries will be raised via this GivenGain platform. All current and former players, coaches, supporters and corporates are invited to contribute. The bursary programme will be administered by Maties Sport and SU’s Alumni Office, and all proceeds will go towards supporting deserving young players at Maties Rugby.

Would you like to show your support? Please make a donation by clicking on the link below.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maties Rugby is nie net die grootste rugbyklub ter wêreld nie; meer as ’n eeu lank word dit ook met uitnemendheid in sport aan die Universiteit Stellenbosch (US) vereenselwig. Buiten dr Danie Craven se legendariese leierskap en invloed oor verskeie dekades heen, kan Maties Rugby ook met een van die invloedrykste afrigters uit meer onlangse jare spog: Ian Kirkpatrick.

Die “goue era onder Kirkie as afrigter”— tussen 1996 en 2006 — het Maties se reputasie as een van die suksesvolste rugbyklubs in Suid-Afrika hervestig en ons in verskeie nasionale klubkampioenskappe en WP Liga-kampioenskappe laat seëvier.

Die impak wat “Oom Kirkie” op talle spelers en afrigters in daardie jare gehad het, het vir seker ’n blywende positiewe uitwerking op hulle lewens gehad. Dit het die fondament gelê vir hulle toekomstige sukses, op die veld sowel as daarvan af.

Ter erkenning van Ian Kirkpatrick se enorme bydrae tot Maties Rugby en tot die lewens van diegene wat hy afgerig het, wil die Universiteit Stellenbosch en die Matiespelers uit daardie era verseker dat sy nalatenskap voortleef in die vorm van die Ian Kirkpatrick Opvoedkundige Beursfonds.

Die befondsing vir hierdie jaarlikse beurse sal via hierdie GivenGain-platform gewerf word. Ons nooi alle huidige en voormalige spelers, afrigters, ondersteuners en korporatiewe instellings uit om by te dra. Maties Sport en die US se Alumnikantoor sal die beursprogram bestuur, en alle fondse sal aangewend word om verdienstelike jong spelers by Maties Rugby te ondersteun.

Wil jy graag hierdie Beursfonds ondersteun? Maak asseblief 'n skenking deur op die onderstaande skakel te klik.

education

Donations

 1. Brandon Bekker

  23 June 2021

  R5,000.00
 2. Anthe Knowles

  17 June 2021

  R75,000.00
 3. Turtle Cilliers

  31 May 2021

  R3,000.00
17 Donations