Family farmer resolution // Familieboer resolusie

According to the United Nations’ Food and Agricultural Organization, family farming produces over 80% of the world’s food. This means that family farmers are in the best position to address some of the major global challenges identified by the Sustainable Development Goals. That is why the United Nations adopted Resolution 72/239, which aims to generate a refreshed political commitment in supporting family farmers and crafting pro-family farming policies.

Within this context, the Southern Africa Agri Initiative drafted a resolution for the protection of family farmers that calls on state parties to combat crimes against family farmers.

Volgens die Verenigde Nasies se Voedsel-en-landbou-organisasie (FAO), produseer familieboerderye meer as 80% van die wêreld se voedsel. Dit plaas familieboerderye in die beste posisie om sommige van die wêreld se grootste uitdagings, wat deur die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte geïdentifiseer is, die hoof te bied. Dit is waarom die Verenigde Nasies Resolusie 72/239 aanvaar het, wat daarop gemik is om ’n hernude politieke verbintenis tot die ondersteuning van familieboerderye, asook beleide ten gunste van familieboerderye te skep.

Binne dié konteks het die Suider-Afrika Agri-inisiatief ’n resolusie opgestel om familieboerderye te beskerm en wat staatspartye oproep om misdade teen familieboere te beveg.

human and civil rights

Donations

 1. Tom van Dyk

  5 August

  R500
 2. Anonymous donation

  6 June

  R500
 3. Barend Botha

  2 June

  R500
4 Donations