Gelyke Kanse

2016 kan ongetwyfeld ’n moderne waterskeidingsjaar in Afrikaans se roemryke geskiedenis word. Hoewel ’n paar Suid-Afrikaanse universiteite tot onlangs nog Afrikaans as voertaal gebruik het, het die een na die ander die afgelope ruk verengels. Universiteit Stellenbosch self het ’n beleid aanvaar wat Afrikaans en Afrikaanse studente as minderwaardig behandel sedert die verheffing van Engels tot die oorheersende doseer- en administratiewe taal.

Die impak hiervan sal vernietigend inwerk op honderde Afrikaanse skole. Internasionaal is dit bewys dat moedertaal-onderrig vir die beste skoling verantwoordelik is en sentraal staan tot gemeenskapsontwikkeling. Dit beteken natuurlik nie dat kennis van ander tale waardeloos is nie – net dat moedertaal van kardinale belang is en as gelykstaande aan magtiger tale geag moet word.

Ons eerste mikpunt is om R1 miljoen in te samel, om die US deur middel van ’n hofuitspraak te dwing om gelyke behandeling aan Afrikaans te verleen as voertaal en kommunikasietale. ’n Artikel 18a aftrekbare belastingvoordeel is beskikbaar.

education, afrikaans, taal, opheffing, universiteitstellenbosch

Donations

 1. R100
 2. Willem Botha

  18 September

  R100
 3. Daniel Malherbe

  18 September

  R100
335 Donations