Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

Bridge the Gap

Stellenbosch University's Annual Fund, Bridge the Gap, is an annual fundraising initiative that invites alumni, the student community, staff, parents, and friends of the University to support our students in overcoming the obstacles on their path to success.

Our students are at the heart of all that we do, so each year we work with our university community to identify priority initiatives to help our students succeed. The aim of this Fund is to close the gap between talent and financial need.

Donations to the Annual Fund go into a central fund that is overseen and administered by an Annual Fund Committee. These donations directly fund students' needs and make an immediate and tangible difference in their lives by fueling residential university life, our student wellness resources and outreach programmes.

You can help us to remove the obstacles — further exacerbated by the COVID-19 pandemic — that are hindering Maties from having a meaningful student experience and obtaining that sought-after degree. The cumulative impact of hundreds of generous donors can be staggering. Your contribution, no matter how small or large, is appreciated and will truly pave their way to success.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Universiteit Stellenbosch se Jaarfonds, Bridge the Gap (Oorbrug die Gaping), is ʼn jaarlikse geldinsamelingsinisiatief wat alumni, die studentegemeenskap, personeel, ouers en vriende van die Universiteit uitnooi om ons studente te ondersteun in hulle poging om die hindernisse op hulle pad na sukses te bowe te kom.

Ons studente is die middelpunt van alles wat ons doen, dus werk ons elke jaar saam met ons universiteitsgemeenskap om prioriteitsinisiatiewe te identifiseer om ons studente te help om sukses te behaal. Die doel van hierdie Fonds is om die gaping te oorbrug tussen talent en finansiële behoefte.

Skenkings aan die Jaarfonds gaan na ʼn sentrale fonds wat deur ʼn Jaarfondskomitee bestuur en geadministreer word. Hierdie skenkings befonds direk studente se behoeftes en maak ʼn onmiddellike en tasbare verskil in hulle lewens deur universiteitskoshuislewe, ons studente se welstandshulpbronne en uitreikprogramme aan die gang te hou.

Jy kan ons help om die hindernisse — verder vererger deur die COVID-19-pandemie — wat Maties daarvan weerhou om ʼn sinvolle studente-ervaring te beleef en daardie gesogte graad te behaal —​ te verwyder. Met jou ondersteuning stuur ons studente die wêreld in, gereed om die kennis, vaardighede en waardes wat hulle aan Maties verwerf het te gebruik om ’n positiewe bydrae tot die samelewing te lewer. Die kumulatiewe uitwerking van honderde grootmoedige skenkers kan verstommend wees. Jou bydrae, ongeag hoe groot of hoe klein, word waardeer en sal werklik hulle weg na sukses baan.

education

Fundraisers

 1. Avatar

  Wim de Villiers

  R34,250 raised

 2. Avatar

  Rookies Adventure Racing

  R9,250 raised

 3. Avatar

  Craig September

  R100 raised

3 Fundraiser projects

Donations

 1. Anonymous donation

  20 May

  R5,000.00
 2. Steven Burnett

  16 May

  R500.00
 3. Paula Larkman

  15 May

  R500.00
30 Donations

Fundraiser projects

3 Fundraiser projects

We are raising funds for Stellenbosch University - South Africa

By Rookies Adventure Racing

We are an adventure racing team that has been accepted to take part in Adventure Race Croatia (A...

18.5% Completed
R9,250 raised
R50,000 Target
0 DAYS

I am raising funds for Stellenbosch University - South Africa

By Wim de Villiers

I successfully completed the 2018, 2019, 2020 and 2021 Cape Town Cycle Tours in support of t...

100% Completed
R34,250 raised
R15,000 Target
0 DAYS

I am raising funds for Stellenbosch University - South Africa

By Craig September

Hi! I need your help. I'm taking part in Cape Town Cycle Tour 2022 to raise money for Stellenbosc...

10% Completed
R100 raised
R1,000 Target
0 DAYS