Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

Bridge the Gap

Stellenbosch University’s annual fund, Bridge the Gap enables our student community, staff, alumni, parents and friends to support our students with the things that are making their lives undeniably difficult. Our aim is to close the gap between talent and financial need, something we all care about. You can make an immediate, tangible difference in the lives of Stellenbosch University students by giving to the Annual Fund, Bridge the Gap.


Gifts to the Annual Fund fuel residential university life, our student wellness resources, outreach programs for student success, and helping SU to strike a better balance between academic excellence, a cohesive support system and a vibrant Stellenbosch University community.


We know that you’re probably tired of hearing this – but Covid-19 has made our students’ situations so much worse – retrenched parents, fewer part-time student jobs, NSFAS realignment and defunding, reduced Corporate Social Investment funds to go around, greater food insecurity nationally, and pressure. This pressure means that our students’ mental health, wellness and confidence about the future has plummeted.


You can help us to remove the obstacles — further exacerbated by the COVID-19 pandemic — that are hindering Maties from having a meaningful student experience and obtaining that sought-after degree. The cumulative impact of hundreds of generous donors can be staggering. Your contribution, no matter how small or large, is appreciated and will truly pave their way to success.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Universiteit Stellenbosch se jaarfonds, Oorbrug die Gaping, stel ons studentegemeenskap, personeel, alumni, ouers en vriende in staat om ons studente te help om die goed wat hulle lewens onteenseglik bemoeilik, beter te hanteer. Ons wil die gaping tussen talent en finansiële nood kleiner maak – iets wat vir ons almal belangrik is. Jy kan ʼn onmiddellike, tasbare verskil in die lewens van US-studente maak, deur aan die jaarfonds, Oorbrug die Gaping, te skenk.


Skenkings aan die jaarfonds word gebruik vir die universiteitskoshuislewe, ons welweeshulpbronne vir studente en uitreikprogramme vir studentesukses, en help die US om ʼn beter balans tussen akademiese uitnemendheid, ʼn samehangende steunstelsel en ʼn lewendige US-gemeenskap te handhaaf.


Ons weet jy is waarskynlik al moeg van dit hoor, maar Covid-19 het ons studente se omstandighede soveel erger gemaak – ouers wat afgelê is, minder deeltydse studentewerk, die herskikking en ontfondsing van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS), minder fondse uit korporatiewe maatskaplike belegging, groter voedselonsekerheid landwyd, en meer druk. Hierdie druk beteken dat ons studente se geestesgesondheid, welwees en vertroue in die toekoms erg geknou is.


Jy kan ons help om die hindernisse – deur die Covid-19-pandemie vererger – wat Maties daarvan weerhou om ʼn betekenisvolle studente-ervaring te hê en daardie gesogte graad te behaal, uit die weg te ruim. Die kumulatiewe impak van honderde vrygewige skenkers kan ongelooflik wees. Jou bydrae, ongeag hoe groot of klein, word waardeer en sal beslis help om hulle pad na sukses oop te hou.

education

Fundraisers

 1. Avatar

  Wim de Villiers

  R34,250 raised

 2. Avatar

  Edwin Cameron

  R14,500 raised

 3. Avatar

  Rookies Adventure Racing

  R9,250 raised

 4. Avatar

  Ashraf Kagee

  R8,000 raised

 5. Avatar

  Nirvana Joseph

  R2,200 raised

10 Fundraiser projects

Donations

 1. Hanlie Strydom

  Today

  R250.00
 2. Hansie&Nicola

  2 Days ago

  R350.00
 3. Ferdinand

  3 Days ago

  R250.00
66 Donations

Fundraiser projects

10 Fundraiser projects

I am raising funds for Stellenbosch University - South Africa

By Ferdinand Mettler

Hello everybody, I need your help. I'm taking part in Cape Town Cycle Tour 2023 to raise mon...

5% Completed
R250 raised
R5,000 Target

I am raising funds for Stellenbosch University

By Ashraf Kagee

My name is Ashraf Kagee and I’m a Professor of Psychology at Stellenbosch University. I am taking...

80% Completed
R8,000 raised
R10,000 Target

I am raising funds for students at Stellenbosch University - South Africa

By Jaco Franken

Hi! I need your help. I'm taking part in Cape Town Cycle Tour 2023 to raise money for students th...

24% Completed
R1,200 raised
R5,000 Target

I am raising funds for Stellenbosch University

By Mark Smith

Hi! I need your help. I'm taking part in Virgin Active 947 Ride Joburg 2022 to raise money for st...

10% Completed
R500 raised
R5,000 Target
0 DAYS