Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

Beveilig 'n plaas / Safeguard a farm

Beveilig 'n plaas

Plaasmoorde en plaasaanvalle is nou ’n groter krisis as ooit tevore. Daar was die afgelope ruk ’n toename in plaasaanvalle, en die regering se onmag om iets aan hierdie probleem te doen is duidelik sigbaar.

Daarom het AfriForum en Saai besluit om die bul by die horings te pak deur af te skop met ’n veldtog wat fokus op die beveiliging van plase.

Die “Beveilig ‘n plaas-veldtog” gaan spesifiek kyk na:
• die veiligheidsassessering van plaaswonings;
• opleiding in basiese noodhulp;
• wapenopleiding; en
• die verskaffing van ’n analoog-radiostelsel insluitende radio-opleiding.

Die doel van hierdie veldtog is nie net om plase en almal wat op plase woon te beveilig nie, maar ook om die breër gemeenskap in spesifieke areas te bemagtig om vry, veilig en voorspoedig te kan leef.

Jy kan AfriForum help om ons plase te beveilig deur ’n skenking te maak vir hierdie doel.

Safeguard a farm

Farm murders and farm attacks have become a bigger crisis than ever before. There has been an increase in farm attacks lately, and the government’s inability to address this problem is clearly visible.

For this reason AfiForum and Saai have decided to take the bull by the horns by launching a campaign that focuses on safeguarding farms.

The “Safeguard a farm” campaign will specifically address the following:
• assessing the safety of farmsteads;
• basic first-aid training;
• musketry training; and
• supplying an analogue radio system, including radio training.

Th goal of this campaign is not only to improve the safety on farms and those living there, but also to empower the broader community in specific areas to be able to live freely, safely and prosperously.

You can help AfriForum to make our farms safer by donating towards this purpose.

community development

Donations

 1. Mark Geernaert-Davies

  10 June

  R500.00
 2. Anonymous donation

  29 January

  R210.00
 3. Caroline Bassett

  2 December 2021

  R250.00
34 Donations