Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode
€30
Raised in euros
Image for Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (skraćeno Eko Pan) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje čija je misija edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije. Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić osnovana je 1998. godine, a 22. veljače 2002. godine odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga pod nazivom Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode
Struga 1
Karlovac
47000
Croatia
Telephone: 38547614063
Our Campaigns
View our campaigns. Swipe to see more.
Our Champions
Support our incredible champions. Swipe to see more.