Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.


Featured campaign

  1. Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus arbetar för alla barn, oavsett sjukdom, så att de får leka, drömma och skratta. Glömma allt det onda – åtminstone för en liten stund.När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie v...

    health

    Skr3,250 raised
    10 Fundraiser projects
    11 Donors