Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

Spring Göteborgsvarvet för syskonens skull!

Pengarna från Göteborgsvarvet använder Ågrenska för att arrangera höstens uppskattade och mycket betydelsefulla syskonvecka.

Ågrenska har ett ”eget lag” på Göteborgsvarvet som du kan bli en del av. Du anmäler dig genom Göteborgsvarvet välgörenhet och startar en egen insamling till förmån för Ågrenskas syskonläger. Sätter du in 300 kronor eller mer får du Ågrenskas fina löpartröja och en plats i startgrupp 12. 

Är du redan anmäld och vill uppgradera din plats till välgörenhet kan du göra det genom att starta din egen insamling, se ovan.

För frågor, maila Göteborgsvarvet på info@goteborgsvarvet.se.

Om syskonveckan
Vi vill låta syskonen stå i centrum och ge dem verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Vi vill ge dem möjlighet att träffa andra i likande situation och ge dem roliga upplevelser mitt i allt allvar som omger dem. De har ofta upplevt svåra situationer och bär med sig upplevelser och frågor de aldrig vågat prata om. Syskon har ofta skuldkänslor och bär på ”hemligheter” som de tror att de är helt ensamma om. En del är rädda att de själva kan ha bidragit till att syskonen fått en funktionsnedsättning. Det är heller inte ovanligt att syskonens kompisar tror att funktionsnedsättningen smittar. Dessa syskon glöms ofta bort. 

I tonåren är man mån om att passa in i kamratgruppen. Ofta drar sig tonåringen ifrån familjen och orienterar sig mot kompisarna. Man formar sin identitet, prövar ”vem är jag?” Tonåringen pendlar mellan frigörelse och större självständighet och behovet av familjen som den trygga basen.

Föräldrar kan känna frustration över att tonåringen drar sig undan och inte verkar vilja prata om de känslor och tankar som väcks av syskonet. Det är svårt för tonåringen själv att starta ett samtal kring sin upplevelse, man vill inte ge föräldrarna ytterligare bekymmer.

Behov av kunskap – behov av samtal

Många tonåringar vet inte så mycket om syskonets funktionsnedsättning, de känner många gånger inte till vilken diagnos syskonet har. Föräldrarna har säkert berättat, men man behöver ta upp frågan med jämna mellanrum, eftersom en del information faller i glömska och förmågan att förstå blir större ju äldre man blir och nya frågor väcks. Vi vet att det är viktigt med kunskap och vana vid att använda orden så att man på ett avspänt sätt kan förklara för kompisar och andra som frågar – eller ser ut att vilja fråga – varför syskonet till exempel gör som det gör. Ju mer man vet om syskonets svårigheter desto tryggare kan man vara när andra undrar.

Tonårssyskon behöver uppmärksamhet och bekräftelse även om de inte så tydligt signalerar det. De kan ofta känna outtalade krav på att vara duktiga.

Vill föräldrarna att hela familjen ska göra saker tillsammans, kan det bli en jobbig situation för syskonet . Som tonåring vill man minst av allt väcka negativ uppmärksamhet. Att skämmas för sitt syskon ger skuldkänslor och man behöver bli respekterad för att man inte vill utsätta sig för det.

Många tonårssyskon har aldrig träffat andra syskon med samma upplevelser. Det är då lätt att tro att de egna upplevelserna är unika och lättnaden är stor när man upptäcker att andra ha samma erfarenheter. Att möta andra och få möjlighet att samtala med andra öppnar upp för tankar kring känslor och upplevelser som hänger ihop med situationen i familjen där ett av barnen har en funktionsnedsättning och ofta står i centrum.

Veckan kommer att innehålla:

Samtal om hur det är att ha ett syskon med en funktionsnedsättning.
Information och tillfälle för frågor tillsammans med läkare
Aktiviteter som bada, paddla, fiska, spela bollsporter, kamratbana, strandaktiviteter
Skolarbete och det finns möjlighet att göra eventuella diagnostiska- och nationella prov

health

Fundraisers

 1. Avatar

  Emma skoglund

  Skr450 raised

 2. Avatar

  Cilla Rosenholtz

  Skr400 raised

 3. Avatar

  ewa pilhammar

  Skr300 raised

 4. Avatar

  Malin Uddén

  Skr300 raised

8 Fundraiser projects

Donations

 1. ewa pilhammar

  Today

  Skr300.00
 2. Henrietta Ohlsén

  27 January

  Skr100.00
 3. Mattias

  26 January

  Skr100.00
7 Donations

Fundraiser projects

8 Fundraiser projects

I am raising funds for Ågrenska Vänskapsförening

By Dimitri Ostrovskii

Hej! Nu ska jag ge mig på varvet igen, en ansträngning utan dess like sist, och denna gången med ...

0% Completed
Skr0 raised
Skr1,000 Target

I am raising funds for Ågrenska Vänskapsföreningen 

By ewa pilhammar

Hi! I need your help. I'm taking part in Göteborgsvarvet 2023 to raise money for Ågrenska Vänskap...

100% Completed
Skr300 raised
Skr300 Target

I am raising funds for Ågrenska Vänskapsföreningen

By Linn Magnusson

Hi! I need your help. I'm taking part in Göteborgsvarvet 2023 to raise money for Ågrenska Vänskap...

0% Completed
Skr0 raised
Skr500 Target

Jag springer för Ågrenska, för syskon till barn med funktionsnedsättning.

By Emma skoglund

Hi! I need your help. I'm taking part in Göteborgsvarvet 2023 to raise money for Ågrenska Vänskap...

9% Completed
Skr450 raised
Skr5,000 Target