Featured campaign

  1. "Ja, mama i tata- zajedno dva sata" je građanska inicijativa usmjerena na sprečavanje neželjenih oblika ponašanja kod djece kroz povećanje roditeljskih vještina i kvalitete odnosa roditelja i djece. Ova inicijativa predstavlja odgovor na potrebe prepoznate u zajednici odnosno kod roditelja i djece. U sklopu inicijative planira se osmisliti i tiskati brošura o važnosti kvalitetnog odnosa djece i roditelja u preve...

    human services

    kn0 raised
    0 Fundraiser projects
    0 Donors