Open projects (2)

Closed projects

By Carla Swanepoel

Ons wil graag vir die Diensjaarspanne nuwe voertuie aanskaf. Ons gaan poog R10 in te samel vir elke kilometer wat die spanne per jaar ry. Diensjaar vir C...

2% Completed
R5,000 raised

By Keddy Lucas

Hi! I need your help. I’m raising money for VCSV * UCSA, who do great work for a cause that’s very close to my heart. If you can, please donate to my fundrai...