Diensjaar vir Christus | Service year for Christ

Die Diensjaarspanne besoek skole, organiseer kampe en uitreike en bou verhoudings met kinders en jongmense. Hulle wil jongmense op hulle geloofspad begelei. Hulle het jou ondersteuning baie nodig om hulle op die pad te hou.

Lees meer oor die VCSV Diensjaarprojek

The Service Year Team visits schools, organise camps and outreaches and build relationships with young people. Their aim is to guide young people in their faith. They need support to keep them on the road.

Read more about UCSA's Service Year Project

religion

Donations

 1. Anonymous donation

  30 November

  R150
 2. Anonymous donation

  31 October

  R150
 3. Anonymous donation

  28 September

  R150
267 Donations