Grad Split nema autonomno sklonište za žene žrtve nasilja, ujedno ne  financira nijedno autonomno savjetovalište već usluge skloništa za žene žrtve nasilja pruža Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije. Udruga Domine kontinuirano od 2003. godine radi na prevenciji i zaštiti žena od nasilja. U udruzi djeluje autonomno savjetovalište koje uključuju besplatnu psihološku i pravnu podršku. Savjetovalište surađuje s profesionalnom psihoterapeutkinjom i odvjetničkim uredom. Zbog velike potrebe u gradu, županiji i širem području Dalmacije i Like ( zatvaranje udruge Mirta, nepostojanje nijednog autonomnog skloništa, niti kriznog centra) u autonomno savjetovalište svaki dan se javi jedna do dvije korisnice. Ujedno taj broj svakim danom raste, te nas dovodi u nemogućnost pružanja psihološke i pravne podrške svim ženama koje nam se obrate. Zbog nedostataka sredstava sav posao u savjetovalištu obavlja se volonterski. 

Pomozite svojim doprinosom da svaka žena, koja to traži i treba, dobije psihološku i pravnu podršku!

 

human and civil rights