Oh dear...

Your browser is not supported
To get the best out of GivenGain, please use a modern browser.

There's a lot of children from less wealthy families in our environment who can't provide more than basic needs. Life in poverty and family care cause growing up without encouragement and a smile on their faces.

Our wish is to, with Your help, change lives of 12 children with  lower financial status!

We want these children to “escape“ their everyday life through knowledge and organized leisure activities, through getting new life skills in order to overcome their difficulties and insecurities and to give them hope for a better life.

Let's inspire children from less affluent families to build a positive future for themselves, their families and community by encouraging them to participate in different leisure activities.

Every child has the right to live a happy life!

Help us in realization of our goal!

How?

With your donations.

By giving Your donation You will help children to participate in all workshops and leisure activities of Society „Naša djeca“ Opatija and offset Lovran.

In our workshops we will enable children to develop public speaking their own opinions, creativity, motor skills, socialization, confidence,  self-esteem, to gain independence and responsibility that is needed today in this uncertain world.

Every child that is properly taken care of increases…

… possibility that he/she will become a good parent someday

… children's ability to solve problems

… children's self-esteem

… children's social skills

… children's emotional capacity

… children's health and growth

… children's decision-making abilities

… children's desire for making positive life goals

… children's psycho-social skills

Let's change together lives of 12 children in 12 months because together we can make a difference!

Even small donations make a big step in making new experiences in lives of children that just wouldn't dare to dream.

 

 

PROMIJENIMO 12 ŽIVOTA ZAJEDNO

 

U našoj okolini ima sve više djece iz manje imućnih obitelji kojima se ne može osigurati nego li zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Život u neimaštini i roditeljske brige najviše uzrokuju odrastanje bez ohrabrenja i smješka na licu.

Želja nam je, uz Vašu pomoć, promijeniti živote 12-ero djece slabijeg imovinskog statusa!

Želja nam je omogućiti djeci „bijeg“ od svakodnevnice kroz  znanje i organizirane slobodne aktivnosti, kroz usvajanje novih životnih vještina kako bi lakše prebrodili teškoće i nesigurnost svakodnevice te im pružiti nadu za boljim životom.

Nadahnimo djecu iz manje imućnih obitelji da izgrade pozitivnu budućnost za sebe, svoje obitelji i zajednicu, potičući ih na sudjelovanje u različitim slobodnim aktivnostima.

Sva djeca imaju jednaka prava na sretan život!

Pomognite nam u ostvarenju našeg cilja!

Kako?

Vašim donacijama.

Upaltom Vaše donacije omogućit ćete djeci godinu dana sudjelovanja u svim radionicama i slobodnim aktivnostima  Društva „Naša djeca“ Opatija i ogranka Lovran.

Kroz pohađanje aktivnosti koje djeci nudimo u slobodnom vremenu, omogućit ćemo djeci razvoj govorništva, kreativnosti, motorike, socijalizacija, razvijanje vlastitog mišljenja, samopouzdanja, samopoštovanja, stjecanje samostalnosti i odgovornosti tako potrebnih danas u ovom neizvjesnom svijetu.

Svako dijete pravilno zbrinuto danas povećava ...
... vjerojatnost da i ono samo postane dobar  roditelj
... sposobnost rješavanja dječjih problema
... dječje samopouzdanje
... dječje društvene vještine
... dječji emocionalni kapacitet
... dječje zdravlje i dječji razvoj
... dječje sposobnosti donošenja odluka
... dječje želje za donošenjem pozitivnih životnih ciljeva
... dječje  psiho-socijalne vještine

Promijenimo zajedno živote 12 djece u 12 mjeseci jer zajedno možemo napraviti razliku!

I male donacije čine veliki korak u donošenju  novih  iskustava životima djece koja se inače ne bi usudila sanjati!

human services

Fundraisers

1 Fundraiser project

Donations

 1. Saša Jantolek

  10 December 2014

  kn300.00
 2. Marina

  23 January 2014

  kn50.00
 3. Zelen Tien Verunica

  15 June 2013

  kn72.00
4 Donations

Fundraiser projects

1 Fundraiser project

MY NEW YEARS WISH: LETS CHANGE LIFE OF AT LEAST ONE CHILD!

By Ana Kola

I got my New Year's wish in this time of giving! It is not a new tablet, a new smartphone or a di...

0% Completed
kn0 raised
kn6,000 Target
0 DAYS