1. Anonymous donation

  2 November 2012 (recurring donation)

  R200
 2. Anonymous donation

  2 October 2012 (recurring donation)

  R200
 3. Anonymous donation

  31 August 2012 (recurring donation)

  R200
 4. Anonymous donation

  2 August 2012 (recurring donation)

  R200
 5. Anonymous donation

  30 June 2012 (recurring donation)

  R200
 6. Anonymous donation

  1 June 2012 (recurring donation)

  R200
 7. Anonymous donation

  2 May 2012 (recurring donation)

  R200
 8. Anonymous donation

  31 March 2012 (recurring donation)

  R200
 9. Anonymous donation

  2 March 2012

  R3,200
 10. Anonymous donation

  2 March 2012 (recurring donation)

  R200
 11. Anonymous donation

  14 February 2012

  R100
 12. Anonymous donation

  2 February 2012 (recurring donation)

  R200
 13. Anonymous donation

  31 December 2011 (recurring donation)

  R200
 14. Anonymous donation

  2 December 2011 (recurring donation)

  R200
 15. Anonymous donation

  2 November 2011 (recurring donation)

  R200
151 - 165 / 183

Fundraisers

 1. Avatar

  David Laithwaite

  R13,900 raised

 2. Avatar

  carmel pelunsky

  R7,385 raised

 3. Avatar

  Kyra Hagerman

  R5,900 raised

 4. Avatar

  Josh Wrench

  R1,250 raised

 5. Avatar

  Erik & Susan

  R500 raised

8 Fundraiser projects

Donations

 1. Anonymous donation

  31 December 2021

  R200
 2. Anonymous donation

  2 December 2021

  R200
 3. Anonymous donation

  2 November 2021

  R200
183 Donations