#Zim4Zim
R 1,800
Raised in South African rand
Image for #Zim4Zim
Stellenbosch University - South Africa

Studying in a foreign country, struggling with student debt and dealing with the impact of a global pandemic places a heavy burden on the shoulders of students whose priority should be focusing on completing their studies. This is the unfortunate, grim reality for many Zimbabwean Maties.


Created as financial initiative by the Division for Development and Alumni relations, the #Zim4Zim Project Fund aims to ensure that final year Zimbabwean students are given financial support to help clear their debt by the time they graduate in December of March.


The distribution of funds will be overseen by a panel made up of alumni and University representatives. If the successful, this project will ensure that these graduates will receive their physical degree certificates and can therefore begin to look for relevant employment immediately.

By offering this support to these talented students, you will contribute to knowledge production on our continent, thereby retaining the University’s commitment to inclusive excellence.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om in ʼn vreemde land te studeer, met studieskuld te sukkel en die impak van ʼn wêreldwye pandemie te hanteer, plaas ʼn swaar las op die skouers van studente wat op die afhandeling van hulle studies behoort te fokus. Dit is ongelukkig die wrede werklikheid vir talle Zimbabwiese Maties.


Die #Zim4Zim-fonds is ʼn finansiële inisiatief van die Afdeling Ontwikkeling en Alumnibetrekkinge en is daarop gemik om seker te maak dat finalejaarstudente van Zimbabwe finansiële steun ontvang om hulle te help om hulle skuld af te los wanneer hulle in Desember of Maart gradueer.


Die uitbetaling van die fondse staan onder die oorsig van ʼn paneel bestaande uit alumni en verteenwoordigers van die Universiteit. Indien die projek suksesvol is, sal dit verseker dat hierdie graduandi hulle fisiese graadsertifikate ontvang en dus onmiddellik kan begin soek na tersaaklike werk.


Deur hierdie talentvolle studente te ondersteun, dra jy by tot die skepping van kennis op ons vasteland en sodoende tot die Universiteit se voortgesette verbintenis tot inklusiewe uitnemendheid.
Stellenbosch University - South Africa
Stellenbosch University Advancement Administration
Stellenbosch
7600
South Africa
Telephone: 27218084977
Registration #: Association (NPO Act 71 of 1997)