Tygerberg Pantry Project
R 500
Raised in South African rand
Image for Tygerberg Pantry Project
Stellenbosch University - South Africa

Students in the Faculty of Medicine and Health Sciences and the Tygerberg Student Council Office established the Tygerberg Pantry Project (TPP) in 2015, following awareness of overwhelming food and toiletry insecurity among students on our Tygerberg Campus. Students contribute non‑perishable food items and toiletries to communal pantries in residences, where students in need can then have access to these basic necessities. There are also drop boxes on campus where items can be donated. This initiative functions exclusively on donations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en die Tygerberg Studenteraadkantoor het die Tygerberg Pantry Project (TPP) in 2015 begin nadat daar bewustheid gekweek is oor die oorweldigende behoefte aan voedsel en toiletware onder studente op ons Tygerbergkampus. Studente skenk niebederfbare voedsel en toiletware aan gemeenskaplike spense in koshuise, en studente in nood kry dan toegang tot hierdie basiese benodigdhede. Daar is ook ingooihouers op die kampus waar items geskenk kan word. Hierdie inisiatief is uitsluitlik op skenkings aangewese.

Stellenbosch University - South Africa
Stellenbosch University Advancement Administration
Stellenbosch
7600
South Africa
Telephone: 27218084977
Registration #: Association (NPO Act 71 of 1997)