Friends of AfriForum
R 353,481
Raised in South African rand
Image for Friends of AfriForum
AfriForum NPC

AfriForum is a civil rights organisation registered as a non-profit company, with the aim of protecting the rights of minorities. AfriForum works to ensure that the basic prerequisites for the existence of Afrikaners are met, by acting as a credible Afrikaner interest organisation and civil rights watchdog on national and local level to handle the impact of the current political realities facing Afrikaners, and to influence those realities, while working simultaneously to establish sustainable structures through which Afrikaners are able to ensure their own future.

Together we can make a difference!

Read more about AfriForum here and follow us on Facebook and Twitter.


AfriForum
is ʼn burgerregte organisasie geregistreer as ʼn Maatskappy sonder winsoogmerk, met die doel om minderhede se regte te beskerm. AfriForum werk om te verseker dat daar aan die basiese voorwaardes vir die voortbestaan van Afrikaners voldoen word, deur as ’n geloofwaardige Afrikanerbelange-organisasie en burgerregte waghond op nasionale en plaaslike vlak die impak van die huidige politieke werklikhede op Afrikaners te hanteer en te probeer beïnvloed, terwyl daar terselfdertyd gewerk moet word om volhoubare strukture te vestig waardeur Afrikaners selfstandig hul eie voortbestaan kan verseker.

Saam kan ons ʼn verskil maak!

Lees hier meer oor AfriForum, en volg ons op Facebook en Twitter.

AfriForum NPC
58 Union Ave & D.F. Malan Ave
Kloofsig
Pretoria
0157
South Africa
Telephone: 0861020030
Registration #: 2005 042861 08
Our Champions
Support our incredible champions. Swipe to see more.