AfriForum Jeug-studiefonds / AfriForum Youth’s study fund
R 7,720
Raised in South African rand
Image for AfriForum Jeug-studiefonds / AfriForum Youth’s study fund
AfriForum NPC

AfriForum Jeug-studiefonds

AfriForum Jeug is die jeugvleuel van AfriForum, die grootste burgerregteorganisasie in Afrika. AfriForum is geregistreer as ’n maatskappy sonder winsoogmerk, met die doel om minderhede se regte te beskerm. AfriForum Jeug beywer hul om te verseker dat geleenthede vir die jeug geskep word waar anti-minderheidswetgewing hul geleenthede beperk. Hierdie institusionele diskriminasie het die afgelope tyd toegeneem weens die gevolge van die COVID-19-pandemie. Te danke aan Solidariteit Helpende Hand se studiefonds, het skenkings, testamentêre bemakings en fondsinsamelings bygedra tot die uitbetaling van meer as R238 miljoen aan 6 300 behoeftige studente – wat slegs op akademiese meriete gekeur is – oor die laaste tien jaar. Terwyl ons dankbaar terugkyk oor die laaste tien jaar van genade, groei die nood bykans daagliks. Solidariteit Helpende Hand het in 2020 ’n finansiële tekort van byna R20 miljoen gehad vanweë die rekordgetal studieaansoeke wat gedurende 2019/2020 ontvang is. Al die studente wat op meriete gekeur is, kon dus nie bygestaan word met ’n rentevrye studielening nie. Die behoefte sal na raming drasties toeneem vanweë die inpak van COVID-19.

Wat maak hierdie studiefonds anders? Die feit dat meer as 95% van die studente wat deur Helpende Hand se studiefonds studeer, suksesvol afstudeer en meer as 90% van hierdie studente hul rentevrye studielenings na afloop van hul studies terugbetaal.

Een student kan die wêreld verander; help ons om vandag aan die toekoms te bou.

Lees hier meer oor AfriForum, en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.

AfriForum Youth’s study fund

AfriForum Youth is the youth wing of AfriForum, the largest civil rights organisation in Africa. AfriForum is a registered non-profit company with the aim of protecting the rights of minorities. AfriForum Youth works to ensure that opportunities are created for the youth where anti-minority legislation limits their opportunities. Lately this institutional discrimination has increased as a result of the effects of the COVID-19 pandemic. Due to Solidarity Helping Hand’s study fund, donations, testamentary bequests and fundraisings contributed to the payment of more than R238 million to 6 300 needy students – selected on academic merit only – over the last ten years. While we look back over the last ten years of grace with gratitude, the need grows almost daily. Solidarity Helping Hand had a financial shortfall of almost R20 million in 2020, due to the record number of study applications received during 2019/2020. All the students that were selected on merit could therefore not be assisted with an interest-free study loan. It is estimated that the need will increase drastically due to the impact of COVID-19.

What makes this study fund different? The fact that more than 95% of the students that study through Helping Hand’s study fund successfully complete their studies and more than 90% of these students pay back their interest-free study loans after the completion of their studies.

One student can change the world; help us to build the future today.

Read more about AfriForum, and follow us on Facebook, Twitter and Instagram.

AfriForum NPC
58 Union Ave & D.F. Malan Ave
Kloofsig
Pretoria
0157
South Africa
Telephone: 0861020030
Registration #: 2005 042861 08
Our Champions
Support our incredible champions. Swipe to see more.