#Action4Inclusion
R 133,617
Raised in South African rand
Image for #Action4Inclusion
Stellenbosch University - South Africa

Professor Thuli Madonsela, Director of the Chair for Social Justice at Stellenbosch University (SU), is all set to embark on a journey that goes beyond a physical endeavour. She will walk the well-known Pilgrimage of Hope, a 300 km route stretching from Stellenbosch to Cape Agulhas, to raise funds for #Action4Inclusion. This SU initiative aims to secure the registration of all students by eliminating their historical debts.

The Pilgrimage of Hope, a popular network of routes in the Western Cape, is not just a long walk, but a symbol of the epic struggle that many South African students face in their pursuit of education. The route traverses diverse landscapes and communities, adding an extra layer of significance to Madonsela’s cause.

The marathon walk begins on the weekend of 19 and 20 August and will continue for 13 consecutive days in October. The journey starts at 08:00 at the Rhenish church on the Braak in Stellenbosch, with Prof Thuli walking 15 km to Pniel on 20 August. On the following day, the journey resumes at 08:00 at the Pniel Museum to conclude at the farm La Provence near Franschhoek after another 20 km trek. This experience is presented in association with Visit Stellenbosch and the Pilgrimage of Hope.

We invite supporters and enthusiasts to join Prof Thuli and a group of inspiring leaders and entrepreneurs at the launch of this ambitious project. If you are interested in participating, you are welcome to do so on either day or both.

The participation fee is R600 per day, which includes logistical support, a hat, snacks and a traditional roosterkoek for lunch. Also, we provide return transfers to the starting point. Most importantly, a significant portion of the fee goes directly towards the #Action4Inclusion initiative.

Places are limited for both days, so we encourage you to book on Quicket early if you want to participate: scan the QR code on the promotional material or follow this link: https://qkt.io/Thuli

Each step that Prof Madonsela takes on this journey will be a stride towards a future where all students, regardless of their financial circumstances, may fulfil their educational aspirations. #Action4Inclusion and the Pilgrimage of Hope testify to the power of collective action to resolve social justice issues in education.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof Thuli Madonsela, Direkteur van die Leerstoel vir Sosiale Geregtigheid aan die Universiteit Stellenbosch (US), is oorgehaal om te vertrek op ’n reis wat verder as liggaamlike toewyding strek. Sy gaan die bekende Pelgrimstog van Hoop aanpak, ’n 300 km-roete vanaf Stellenbosch tot Kaap Agulhas, om fondse vir die #Action4Inclusion-veldtog in te samel. Dié US-inisiatief het as oogmerk om registrasie vir alle studente te verseker deur hulle historiese skuld uit te wis.

Die Pelgrimstog van Hoop, ’n gewilde netwerk roetes in die Wes-Kaap, is nie net ’n lang staptog nie, maar ’n simbool van die epiese stryd wat baie Suid-Afrikaanse studente moet voer om toegang tot opvoeding te verkry. Die roete strek deur uiteenlopende landskappe en gemeenskappe, wat verdere betekenis tot Madonsela se onderneming voeg.

Die epiese stap begin oor die naweek van 19 en 20 Augustus 2023 en gaan dan voort in Oktober, vir 13 opeenvolgende dae. Die pelgrimgstog begin om 08:00 vanaf die Rynse kerk op die Braak in Stellenbosch, wanneer prof Thuli op Saterdag 19 Augustus 15 km tot in Pniel gaan stap. Die volgende dag hervat die tog om 08:00 vanaf die Pniel Museum en eindig na ’n 20 km-skof by die plaas La Provence naby Franschhoek. Hierdie ervaring word aangebied in samewerking met Visit Stellenbosch en die Pelgrimstog van Hoop.

Ons nooi ondersteuners en entoesiaste uit om by prof Thuli en ’n groep besielende leiers en entrepreneurs aan te sluit vir die loodsing van hierdie ambisieuse projek. As jy belangstel om deel te neem, is jy welkom om dit te doen, óf vir een van die dae óf vir albei.

Dit kos R600 per dag om deel te neem. Die bedrag sluit logistieke ondersteuning, ’n hoed, peuselhappies en ’n tradisionele roosterkoek vir middagete in. Ons verskaf ook vervoer terug na die vertrekpunt. Heel belangrikste: ’n Aansienlike deel van die fooi is regstreeks ten bate van die #Action4Inclusion-inisiatief.

Plekke is beperk, daarom raai ons jou aan om betyds by Quicket te bespreek as jy wil deelneem: skandeer die QR-kode op die reklamemateriaal of by hierdie skakel: https://qkt.io/Thuli

Elke tree wat prof Madonsela op hierdie reis neem, is ’n tree vorentoe na ’n toekoms waarin alle studente, ongeag hulle finansiële omstandighede, hulle opvoedkundige strewes kan vervul. #Action4Inclusion en die Pelgrimstog van Hoop getuig van die krag wat kollektiewe optrede het om kwessies van sosiale geregtigheid op te los.

Stellenbosch University - South Africa
Stellenbosch University Advancement Administration
Stellenbosch
7600
South Africa
Telephone: 27218084977
Registration #: Association (NPO Act 71 of 1997)
Our Champions
Support our incredible champions. Swipe to see more.