Charity profile

The Southern African Agri Initiative (SAAI) is an agricultural interest network which is committed to the protection and promotion of the rights, values, ideals and needs of family farmers in the primary produce sector. Farmers must overcome a plethora of challenges, including land reform, safety risks, limiting trade measures, climate change and a lack of agricultural development, training, energy, resources, water, rural infrastructure, technology and access to finance. As an interest group it is the duty of SAAI to play an active role in the execution of active strategic solutions for this and other agricultural problems and not to merely rest on the hope of policy influence. SAAI – as a vehicle to strive for this goal – is not a traditional agricultural union, but rather a network based on cooperation and the application of modern technology and pure principles.

Read more about SAAI here and follow us on Facebook and Twitter.


Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (SAAI) is ’n landboubelangenetwerk, wat daartoe verbind is om die regte, waardes, ideale en behoeftes van familieboere in die primêre produksiesektor te beskerm en te bevorder. Boere moet ’n magdom uitdagings trotseer, insluitend: grondhervorming, veiligheidsrisiko’s, beperkende handelsmaatreëls, klimaatverandering en ’n gebrek aan landbou-ontwikkeling, opleiding, energie, hulpbronne, water, plattelandse infrastruktuur, tegnologie en toegang tot finansiering. As belangenetwerk is dit SAAI se plig om ’n aktiewe rol te speel in die uitvoer van daadwerklike strategiese oplossings vir hierdie en ander landbou-probleme en nie om bloot te berus by die hoop van beleidsbeïnvloeding nie. SAAI – as voertuig om hierdie doel na te streef – is nie ’n tradisionele landbou-unie nie, maar eerder ’n netwerk geskoei op samewerking en die toepassing van moderne tegnologie en suiwere beginsels.

Lees hier meer oor SAAI, en volg ons op Facebook en Twitter.