Charity profile

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan.

Tehtävämme on ollut jo yli 130 vuotta taistelu köyhyyttä vastaan.
Tänä aikana köyhyys on jatkuvasti muuttanut muotoaan. Niin
toimintammekin.

Tänään missiomme on etsiä, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia.

Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä katalampi, koska se kohdistuu
kaikkiin ikä- ja sosiaaliryhmiin. Yksinäisyys piileskelee yhteiskunnan
kalliiden ongelmien takana – esimerkiksi lastensuojelun, masennuksen,
työkyvyttömyyden tai vanhusten itsemurhien.

Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat tämän vitsauksen edessä
toimintakyvyttömiä. Ei ole virastoa, jonka luukulta kansalainen voisi
hakea apua yksinäisyyteensä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on
toinen ihminen.

Siksi tämä aika tarvitsee kansalaistoimintaa ehkä enemmän kuin mikään
muu aika Suomen historiassa. Ja tässä on HelsinkiMission keskeinen
palvelutehtävä. Me luomme tapoja auttaa yksinäisyydestä yhteyteen.

Yhteiset arvomme ovat läsnäolo, suopeus ja uskallus. Ne allekirjoittaa jo lähes 90 ammattilaistamme ja yli 700 vapaaehtoistamme.

-----

HelsinkiMissio is a non-profit charity organisation that was founded in 1883. Our mission is to fight against urban poverty – loneliness. Over 400.000 Finns suffer from constant loneliness. Only solution is another person. We are an expert and a forerunner in co-­ordinated volunteering (seniors, young people and families with children). We provide also non-­cost professional help for seniors and young people. HelsinkiMissio employs 90 professionals and 600 active volunteers. HelsinkiMission concentrates on loneliness of young people, families, elderly people and people with special needs. Most of HelsinkiMissio’s services are provided free of charge. This has only been made possible through the help of its supporters. Donations allow us to secure the continuity of our services and to plan over the longer term.