Charity profile

Die Burger-Kersfonds wil aktiviste, sakelui, lesers en skole uitnooi om vanjaar weer hul harte en sakke oop te maak en soos in die verlede die fonds te help om sy mikpunt van R1,3 miljoen te bereik.

Dit is uiters noodsaaklik dat jongmense die regte opvoeding en blootstelling ontvang, sodat hulle later in hul lewens die regte besluite kan neem. Die Kersfonds wend dus die fondse wat ingesamel word om dié geleenthede aan baie kinders in die Oos- en Wes-Kaap te bied.

Die fonds word aangewend om onder meer Die Burger-Strandhuis, waar skoolgroepe tydens studiebesoeke aan die Kaap tuisgaan, in stand te hou.

Tydens skoolvakansies word soortgelyke groepe van minderbevoorregte gemeenskappe wat aangewys word deur instansies soos die ACVV, Badisa en Mfesane ook hier ontvang.

Die Kersfonds word ook aangewend om die week lange Jeugleierskonferensie in samewerking met die Wes-Kaapse onderwysdepartement tydens die Desembervakansie aan te bied.

Sien die onderstaande videos.

Kinders by die Strandhuis
Besoek aan die Kasteel
Besoek aan die Akwarium
Hartmeuseum
Mineral World

Die Burger’s Christmas fund (Die Kersfonds) invites all activists, readers, businesses and schools to open their hearts and wallets to contribute towards this fund.

Over the last few weeks the funds has already managed to raise about R300 000 but still needs a little over a million to achieve its goal.

It is very important that children receive the right opportunities at the right moment in their lives to help them make the best decision for their future. The fund gives children around the Eastern and Western Cape to realise their potential.

Throughout the year pupils from small town schools are accommodated in Die Burger-Strandhuis and taken on educational day trips in and around the city. Die Burger-Kersfonds raises funds for the maintenance and upkeep of Die Burger-Strandhuis, which serves as a holiday resort for these groups and more than 110 000 children have been accommodated here over the years.

Children identified by welfare institutions such as Badisa, the ACVV and Mfesane get the opportunity to visit Cape Town on an educational tour for five days during the school holidays. For most of these children, it is their first visit to the coast.

At the end of each year Die Burger-Strandhuis also hosts a youth leadership conference in conjunction with the Education Department of the Western Cape. 50 grade 11 head boys and girls attend this conference, where they take part in group discussions and educational excursions.

See the video's below:

Kids at Die Burger-Strandhuis
Visiting the Castle of Good Hope
Visiting the Two Oceans Aquarium
Heart museum
Mineral World