1997 Wilgenhof Eerstejaars

Menere,
Wilgenhof kort jou bystand om 'n wesenlike rolspeler in sy plasingsbeleid te bly.

  1. Jou skenking is veilig. Alle fondse deur hierdie platform geskenk eindig onder die bewaring van die Universiteit se trustees wat Niel Krige, GT Ferreira en Thys du Toit insluit.
  2. Alle fondse word uitsluitlik tot voordeel van Wilgenhof aangewend, onder die bestuur van die Oud Wilgenhof Bond. Die grootste aanwending van die fondse is vir beter en meer eerstejaars beurse.
  3. Die huidige 30 beurse gee die Bond die reg om 15 kandidate te plaas, waarvan 5 na nie-blankes moet gaan. Die ander 10 kan gaan aan kwalifiserende kinders van Ou Manne.
  4. Groter beurse help behoeftige studente om met meer waardigheid in die koshuis te leef. Dit maak ook die beurse meer gesog en dra by tot meer en beter aansoeke.
  5. Donasies is belasting aftrekbaar, en die US sal jaarliks 'n 18A sertifikaat uitreik vir die volle waarde van die skenkings deur die jaar. Maak dus seker om jou volle naam te gebruik en kontakbesonderhede te los.

Kom ons wys dat ons jaargroep bereid is om ons deel te doen. Vir elke 16 van ons wat R115 per maand bydra kan ons een beurs dek.

Dankie Menere, totsiens Menere, kom gou weer Menere!

willows97, wilgenhof1997, willows1997, wilgenhof97

Event

Old Boys

Old Boys

Van elke jaargroep word verwag om hulleself te organiseer sodat hulle as jaargroep die bewaring en ontwikkeling van Wilgenhof kan ondersteun. Die jaargroepe se gesamentlike bydraes sal met mekaar vergelyk word om vas te stel wie in die vyf jaar tot die volgende reünie die meeste lede kon kry om by te dra en die grootste bedrag bymekaar kon maak.
SEE THE EVENT

a project by

Kom by Menere.

in support of

Wilgenhof

Big Fire Willows – Kom by vir die Toekoms

Stellenbosch, Western Cape