ConsAlert:Kinderdag

Posted 26 August 2009
Post Files
Op 21 November word Internasionale Kinderdag gevier. Dit is op hierdie dag wanneer die wêreld hande vat  om die uniekheid van kinders te vier en erkenning te gee daaraan dat hulle die bevoordeeldes is van wat ons doen en ook die kurators is van die wêreld se toekoms. Dit is ook ‘n dag waarop hul unieke kwesbare posisie bevestig word en ook hul reg op spesiale beskerming. Lees meer...