Die SGR Lewer Kommentaar op die President se Besluit om Genl Bheki Cele te Onthef

by Adv. Johan Kruger
Posted 15 June 2012
DIE SGR LEWER KOMMENTAAR OP DIE PRESIDENT SE BESLUIT OM GENL BHEKI CELE TE ONTHEF

Adv Johan Kruger
Sentrum vir Grondwetlike Regte

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte verwelkom die President se besluit om Generaal Bheki Cele te onthef van sy pligte as Nasionale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD). Die President se besluit is klaarblyklik gegrond op verslae van die Openbare Beskermer en die Raad van Ondersoek wat "administratiewe tekortkominge, veral met betrekking tot Generaal  Cele se pligte as ‘n rekeningkundige-beampte" beklemtoon het, maar ook 'n bevinding deur die Raad van Ondersoek dat Generaal Cele "ongeskik vir die amp " was.

'n Nasionale Kommissaris moet in staat wees om sy of haar pligte met integriteit en geloofwaardigheid uit te voer. Wanneer een van hierdie eienskappe bevraagteken word, weerspieël dit noodwendig ook op die algemene persepsie van die SAPD as 'n geheel.

Die President se aankondiging het ongelukkig ook verontrustende kwessies aangeraak: die kommerwekkende feit dat nog 'n opeenvolgende Nasionale Kommissaris onthef moes word van pligte as gevolg van beweerde wangedrag; en, eerder as om die onbeantwoorde vrae oor die terugtrek van dissiplinêre- en kriminele aanklagte teen Luitenant-Generaal Richard Mduli te verduidelik, het die President besluit om "'n teleurstellende skouspel van polisiebeamptes wat staatsveiligheid  in gevaar stel deur inligting, in stryd met hul ampseed, in die openbare domein bloot te stel, " aan te spreek. Laasgenoemde het grootendeels tot gevolg gehad dat van Luitenant-Generaal Mduli  se beweerde wangedrag aan die lig gebring was.

'n Mens moet natuurlik ook wonder waarom die President nog 'n geleentheid verbrou het  om eerder 'n beroepspolisiebeampte met behoorlike polisiëring-kwalifikasies sowel as ervaring in misdaadbestryding, as Nasionale Kommissaris aan te stel.