Mnr Malema en transformasie van die regbank en staatsorgane

by Adv Jacques du Preez
Posted 20 February 2012

TRANSFORMASIE VAN DIE REGBANK EN ORGANE VAN DIE STAAT

Volgens onlangse mediaberigte, het ANC-Jeugligaleier Julius Malema, wat tans onder druk verkeer,  by 'n geslote vergadering van die liga verklaar dat "die regbank beheer word deur die blanke minderheid."  Hy het bygevoeg dat "hierdie ding wat ek doen is verkeerd, maar daar is niks wat ek kan doen nie aangesien die regbank deur hierdie blanke minderheid beheer word." Hy het verder bygevoeg dat elke staatsorgaan deur 'n "blanke kapitalistiese minderheid-mafia" beheer word.

 Mr Malema se opmerkings is nie gegrond op die werklikheid nie.

Die regbank het fundamentele transformasie sedert 1994 ondergaan, toe daar slegs drie swart regters was.  Die oorgrote meerderheid regters wat tans die amp beklee is onder die 1996 Grondwet deur die President, op aanbeveling van die Regterlike Dienskomissie, aangestel. Volgens die Departement van Justisie se 2011 Jaarverslag, is 134 (59,55%) van die 225 regters nie blank nie - insluitend 91 swart, 22 Indiër en 21 bruin regters.

Tans is die Hoofregter, die Vise-hoofregter, die President van die Appèlhof, die Vise-president van die Appèlhof en al die Regterpresidente van die Hooggeregshof swart. Voor die bedanking van Hoofregter Ngcobo, was agt van die elf regters van die Grondwetlike Hof swart, asook 12 van die 22 regters op die rol van die Appèlhof.

Die Regterlike Dienskomissie, wat aanbevelings oor die aanstelling van regters maak, is ook oorweldigend swart. Die RDK bestaan uit: Die Hoofregter, die President van die Appèlhof, 'n provinsiale Regterpresident, die Minister van Justisie, twee advokate wat die professie verteenwoordig, twee prokureurs wat die professie verteenwoordig, een professor in die regte, ses LPs (waarvan drie van die opposisiepartye moet wees), vier lede van die Nasionale Raad van Provinsies en vier individue wat deur die President aangestel is

Mnr Malema se bewering dat elke staatsorgaan deur 'n "blanke kapitalistiese minderheid" beheer word, is ewe belaglik, tensy dit sy oortuiging is dat die ANC self deur blankes beheer word. Alle ministeries, alle regeringsdepartemente, alle parastatale organisasies, alle provinsies (behalwe die Wes-Kaap), en al die groot stedelike gebiede (behalwe Kaapstad) word deur die ANC beheer.

Mr Malema se probleem is nie enige wit sameswering nie, maar dat hy tans geregtelik ondersoek word weens beweerde misdrywe. Hy is gelukkig dat ons howe kleurblind is en dat hy regverdige behandeling sal ontvang indien hy ooit  in 'n hof aangekla sou word.

Adv Jacques du Preez