Woord van die week: morg

Posted 12 July 2012

morg s.nw. (verouderend)

Oppervlaktemaat van 100 by 100 jaart, ongeveer 8 565m2.

Uit Nederlands morgen, so genoem omdat die oppervlaktemaat die hoeveelheid grond aangedui het wat 'n mens op een oggend kan ploeg.

Eerste optekening in vroeë Afrikaans op 27 Augustus 1657.

Uit Etimologiewoordeboek van Afrikaans, 'n produk van die WAT


Take Action

Latest News

Woord van die week: sar
Apr 11, 2014

Woord van die week: April
Apr 4, 2014

Woord van die week: maarskalk
Mar 28, 2014