Cause Profile

Welkom by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal!

ERKENNING EN VOORDELE AAN DONATEURS

  • Donateurs het die versekering dat hul bydraes goed bestuur en aangewend sal word in belang van die voortbestaan van Afrikaans. ‘n Belegging in die WAT is ’n belegging in Afrikaans.
  • Afhangende van die aard en omvang van die skenking, kan blootstelling onderling tussen die WAT en die donateur ooreengekom word.
  • Name van anker-donateurs word op ’n spesiale donateursbord by die WAT se kantore aangebring.
  • Erkenning word outomaties aan alle donateurs verleen in WAT-publikasies en op die WAT se webtuiste.
  • Donateurs ontvang jaarliks terugvoering oor die werksaamhede van die WAT en word by geleentheid na funksies genooi.


Kom ons doen dit vir Afrikaans!

Die WAT is tans besig met die Borg 'n Woord-projek.

Klik hier om te skenk.

305 Actions