BTK Oud Lede Bond

Cause Profile

Vir BTKaners van alle tye...

  • ... wat in kontak met mekaar en die BTK wil bly ...
  • ... met die doel om gesamentlike aktiwiteite te onderneem ...
  • ... en om ondersteuning aan die BTK te verleen en sy aktiwiteite verder uit te bou en te bevorder.

Word sommer nóú kosteloos lid van die BTK Oud Lede Bond
Reël jou eie reünie, uitstappie of toer
Ondersteun die BTK en sy projekte
Sluit aan by ons Facebook groep

41 Actions

Take Action

Latest News

Dieter stap aan
Feb 13, 2014

vir Dieter 6 Febraurie 2014
Feb 13, 2014

Dieter Steinmann oorlede
Feb 7, 2014