Oos Afrika

0.00 ZAR of 250,000.00 ZAR Project Target raised so far, with 0 Activists helping out

Vanaf November 2005 tot nou toe is drie Keniaanse mobiliseerders   opgelei, gementor en in ‘n proses om ‘n mobiliseringsbediening te vestig. Hulle name is Tom Wamalwa, Samuel Korir en Andrew Nganga. Hulle is reeds twee maal deur Gert Roberts besoek in hierdie proses en is nou gereed om die proses verder te neem.

Die visie is as volg:

“The vision is to establish a interdenominational mobilising movement in Kenya and East Africa by December 2008 which is self-sustainable and independent but also interdependent with KMC.”

Die strategie is as volg:

  • Om 20 mobiliseeders uit Kenia, Tanzanië en Uganda binne die volgende twee jaar op te lei.  Die opleiding  sal geskied in drie modules van vyf dae elk met ses maande intervalle tussenin.
  • Om strategiese mobiliserings vennootskappe met verskillende kerk denominasies en relevante organisasies te vestig.
  • Om die Here te vertrou vir voltydse mobiliseerders in die streek.
  • Om ‘n Streekskantoor met ‘n Streeksdirekteur in Oos Afrika te vestig.
  • Verskeie mentors besoeke aan Kenia deur Gert Roberts.

Die begroting waarvoor ons die Here wil vertrou tot Desember 2008 is R 250 000 en kan as volg verdeel word.

1. Opleiding van mobiliseerders:    R  120 000
 
2. Vestiging van ‘n Streekskantoor en direkteur 
• Skootrekenaar en drukker: R    10 000
• Toelaag vir eerste jaar: R    70 000
• Reiskostes in streek vir eerste jaar: R    20 000
 
3. Besoeke aan Kenia en Oos Afrika:  R    30 000
 
Totaal: R  250 000

8 October 2007 - Project Leader: Gert Roberts